Algemene voorwaarden

Open in pdf

Algemene voorwaarden

 

 

Algemeen

 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op leveringen, transacties en diensten betreffende koop op afstand tussen Zusdinnetje en de consument/klant.
 2. Zusdinnetje heeft ten allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
 3. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is de Nederlandse taal de voertaal en het Nederlandse recht van toepassing

 

  Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief verzendkosten. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via onze website gecommuniceerd.
 2. Alle artikelen aangeboden op de website worden handgemaakt op bestelling. Hierdoor is de verwerkingtijd 4 werkdagen. Het kan echter voorkomen dat de levertijd wat langer is vanwege lange levertijd van het benodigde materiaal. Zusdinnetje zal u hiervan op de hoogte brengen. De consument heeft in dit geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Het betaalde bedrag kan bij Zusdinnetje dan teruggevorderd worden.
 3. Zusdinnetje is niet aansprakelijk voor de gevolgen van beeld-, type- en/of programmeerfouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de consument van het aanbod op de website http://zusdinnetje.starteenwinkel.nl/
 2. Zusdinnetje is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd kan dit zonder opgaaf van redenen aan de consument worden medegedeeld. 

 Betalingen

 1. Zusdinnetje biedt de consument de volgende betaalmogelijkheden op haar website; IDEAL, Paypal, vooraf overmaken en Direct e-banking.

 

     Verzendkosten

 1. Zusdinnetje verzendt standaard binnen Nederland met Post NL (brievenbuspost).
 2.  Bij eventuele uitzonderingen op de verschuldigde verzendkosten voor de consument  wordt dit tijdig en vooraf duidelijk door Zusdinnetje kenbaar gemaakt.

   Levering

 1. Bestellingen zullen binnen 2 tot 3 werkdagen verzonden worden nadat de volledige betaling ontvangen is. (Met uitzondering van customized producten zoals bijvoorbeeld fotobedels, fotokettingen, customized wikkelarmbanden etc. deze hebben een verwerkingstijd van 4 werkdagen na ontvangst van betaling) Zusdinnetje is hiertoe niet verplicht.
 2. Het thuisbezorgen van de bestelling(en) wordt standaard uitgevoerd via Post NL
 3. Een bestelling wordt door Zusdinnetje niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hierover overleg met de klant heeft plaatsgevonden. 
 4. Zusdinnetje is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de consument mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven bezorgadres of een door een onjuiste afhandeling van de verzendpartner.
 5. Afwijkingen in kleurstelling, type, tekst en/of prijs zijn onder voorbehoud. Alle aangeboden artikelen worden zo correct mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.
 6. Zusdinnetje is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat Zusdinnetje toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag.
 7. Eigendom van de geleverde producten gaat pas over totdat de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

Ruilen en retourneren

 1. Zusdinnetje doet er alles aan de consument juist en volledig te informeren over de producten.  Mocht een artikel desondanks niet of gedeeltelijk aan uw verwachting voldoen, dan kan deze worden geruild of geretourneerd (met uitzondering van de customized producten), binnen 14 werkdagen (conform de wet Kopen op Afstand) na ontvangst van de bestelling. Download het retourformulier van de site en voeg deze toe aan je retour.
 2. De voorwaarden voor ruilen of retourneren zijn dat de artikelen in originele staat en ongebruikte staat moeten zijn, alsmede dat ze in de originele verpakking teruggestuurd worden.
 3. Indien akkoord, zal het retour te ontvangen bedrag binnen 14 (werk-) dagen worden teruggestort naar de consument op dezelfde rekening als waarvan de consument Zusdinnetje betaald heeft.
 4. De kosten voor elke retourzending van de goederen van de consument naar Zusdinnetje komen voor rekening van de consument.
 5. Retouren kunnen alleen via de post gedaan worden.

 

Klachten, garantie en aansprakelijkheid

 1. Zusdinnetje doet haar uiterste best om een perfecte dienst te leveren. Wij adviseren u direct na het constateren van fouten of gebreken contact op te nemen met Zusdinnetje via het contactformulier. o.v.v. klacht of mail naar outlook@zusdinnetje.com o.v.v. klacht.
 2. Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt U de volledige bestelling binnen 7 werkdagen annuleren.
 3. Zusdinnetje staat niet in voor gebreken (of verlies van product) die na de aflevering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het product hebben aangebracht. Evenmin staat Zusdinnetje in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 4. Aan eventuele, en vanuit niet opzettelijk handelen ontstane, tekst- of beeldfouten kunnen geen rechten ontleend worden voor schade of aansprakelijkhei
 5. Zusdinnetje geeft 2 maanden garantie op de aangekochte goederen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en/of ondeskundig gebruik. 

Privacy

 1. Zusdinnetje gebruikt  uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling en voor het uitvoeren van een verantwoord klantenbeheer. Klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens door ons opgeslagen en verwerkt. Indien U van ons geen commerciële aanbiedingen wenst te ontvangen kunt U dit per email kenbaar maken. Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
 2. Zusdinnetje verhuurt of verkoopt  geen klantgegevens of adressen aan derden.
 3. Klantgegevens worden beveiligd opgeslagen. 

 

Copyright, beeld- en tekstmateriaal

 1. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om tekst- en of beeldmateriaal van de website van Zusdinnetje te kopiëren, op te slaan of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Zusdinnetje.
 2. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website en de webpagina’s of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord  opleveren.